2014 Wahoo Winners - Captain Tom Rzeczycki & Team Recovery Room